Etusivu

Hyvinvointikompassi

Hyvinvointikompassi on asiantuntijoiden valitsema tilastotietopaketti suomalaisten kuntien asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tukemiseksi. Mitä paremmin kunnassa tiedetään asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tila, sitä täsmällisemmin pystytään puuttumaan ongelmiin, ehkäisemään niiden syntyä ja ryhtymään toimiin, joilla hyvinvointia ja terveyttä voidaan parhaiten edistää. Asukkaiden hyvinvointi on kunnan talouteen suuresti vaikuttava tekijä.

Edut:

  • tutustu tilastotietoihin suomalaisten hyvinvoinnista, terveydestä, väestörakenteesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä, saatavuudesta ja vaikuttavuudesta
  • tunnista kuntasi sosiaali- ja terveystoimen kehittämistarpeet
  • vertaile luotettavasti eri alueiden, kuntien, maakuntien, aluehallintovirastoalueiden, sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueiden hyvinvoinnin ja terveyden tilaa ja kehitystä
  • poimi helposti tietoja kunnan hyvinvointikertomukseen
  • käytä hyvinvointijohtamisen apuvälineenä
  • tee nopeasti laadukkaita esityksiä

 

Katso myös: Tulostettava esite

 

Katso myös...

Täydentävää tietoa avainindikaattoreista löytyy Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä.

Joistakin avainindikaattoreista on saatavilla karttaesityksiä ja väestöryhmittäistä tietoa Terveytemme.fi -palvelusta.

Kuntien terveyden edistämistä koskevat indikaattoritiedot löytyvät TEAViisarista